Tư vấn thiết kế có được làm giám sát thi công?

download
Tư vấn thiết kế có được làm giám sát thi công?
14/06/2017

Tư vấn thiết kế có được làm giám sát thi công?

Tư vấn thiết kế có được làm giám sát thi công?

Tư vấn thiết kế có thể được tham gia giám sát thi công các công trình do mình thiết kế nếu đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và được chủ đầu tư lựa chọn theo quy định hiện hành.

Tư vấn thiết kế có được làm giám sát thi công?

Theo điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thì hành vi thực hiện hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình do mình thiết kế đối với những công trình sử dụng vốn nhà nước là không được phép.

Tuy nhiên, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực từ ngày 15/08/2014 nêu rõ tại Điều 2 như sau:

Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm:

– Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi,

– Lập báo cáo nghiên cứu khả thi,

– Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật,

– Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công,

– Tư vấn giám sát.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *